Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Duurzame ontwikkeling

Welke onderzoekslijnen naar duurzaamheid kent het PBL?

Vraag en antwoord | 24-03-2015

Binnen het PBL lopen verschillende onderzoekslijnen naar duurzaamheid in Nederland, maar ook in de rest van de wereld:

  • Uitwerking van dilemma’s in de afweging tussen de domeinen economie (efficiëntie), ecologie (houdbaarheid) en sociaal (rechtvaardigheid);
  • Duurzame productie en consumptie in Nederland;
  • Waarden en wereldbeelden bij burgers en ondernemers;
  • Dilemma’s tussen klimaatverandering en duurzaamheid in ontwikkelingslanden;
  • Europese afwegingen in duurzaamheidsdilemma’s;
  • Systeemverandering: transities naar een duurzame samenleving;
  • Demografische ontwikkelingen en duurzaamheid.

Aan het onderzoek werken mensen met verschillende achtergronden, van economen, sociologen en politicologen, tot systeemanalisten, milieukundigen en technologiedynamici. In het onderzoek wordt veelvuldig gebruik gemaakt van scenario’s.