Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Energie en energievoorziening

Doel hernieuwbare energie in zicht

Het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% voor hernieuwbare energie in 2023 komt in zicht. De groei van hernieuwbaar gaat echter niet zo snel dat het doel van 14% in 2020 al zal worden gehaald.

Aardolie, aardgas en steenkool zijn de belangrijkste primaire energiedragers die de energie leveren voor de Nederlandse samenleving. Het gebruik hiervan draagt bij aan klimaatverandering en verzuring. Verbetering van de milieukwaliteit moet bereikt worden door het beperken van de emissies van broeikasgassen, vooral van koolstofdioxide (CO2), en van verzurende stoffen, zoals stikstofoxiden (NOx) en zwaveldioxide (SO2). Het energiebeleid van de overheid richt zich daarom op een duurzame energiehuishouding en energiebesparing.

Feiten en cijfers

Energielabels van de schil van woningen en utiliteitsgebouwen (kantoren, winkels, horeca, etc)...

Implementatietempo van gasvrij maken van alle bestaande woningen

Een gasvrije gebouwde omgeving in 2050 betekent dat er 6 miljoen woningen moeten worden...

Effect op bereikbaarheid en CO2-emissie door maatregelen mobiliteit en bereikbaa

Beprijzing levert bij veel partijen een sterke vermindering van files op, maar maakt reizen...

Effect nationale kosten door maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw

De kosten voor bedrijven, burgers en overheden van de maatregelen samen lopen uiteen van 0,5 tot...