Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Energie en energievoorziening

Feiten en cijfers over Energie en energievoorziening

Energielabels van de schil van woningen en utiliteitsgebouwen (kantoren, winkels, horeca, etc) in Drechtsteden in een scenario met de maatschappelijk meest kosteneffectieve maatregelen om een vermindering van het aardgasgebruik van 85% te realiseren.

Implementatietempo van gasvrij maken van alle bestaande woningen

Een gasvrije gebouwde omgeving in 2050 betekent dat er 6 miljoen woningen moeten worden aangepakt. Dat is een ingrijpende operatie die snel, maar ook verantwoord op gang moet worden gebracht. In de laatste fase zal het gaan om rond de 300.000 woningen per jaar.

Effect op bereikbaarheid en CO2-emissie door maatregelen mobiliteit en bereikbaa

Beprijzing levert bij veel partijen een sterke vermindering van files op, maar maakt reizen duurder waardoor de bereikbaarheid van banen toch afneemt. Wel minder CO2 uitstoot.

Effect nationale kosten door maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw

De kosten voor bedrijven, burgers en overheden van de maatregelen samen lopen uiteen van 0,5 tot 16,4 miljard euro per jaar.

Productie en verbruik van energie in Nederland

Productie en gebruik van duurzame energie in Nederland

Energieverbruik doelgroepen

Energieprijzen

Energiebesparing

Milieudruk door de productie en het verbruik van energie

Effecten op de volksgezondheid

Beleid en kosten van beleid