Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Energie en energievoorziening

Nieuwsberichten over Energie en energievoorziening

Nieuwsbericht
12-12-2018

In 2017, het warmste jaar zonder El Niño en een jaar met een normale mondiale economische groei, is de groei van de mondiale uitstoot van...lees meer

Nieuwsbericht
13-11-2018

De overgang naar aardgasvrije regio’s vereist forse maatregelen. Een verkenning naar de meest kosteneffectieve mogelijkheden om de gebouwde...lees meer

Nieuwsbericht
17-07-2018

Bij beleidskeuzes rond het toekomstig transportsysteem en de rol van koolstofarme voertuigen gaat het niet alleen om een afweging van kosten....lees meer

Nieuwsbericht
19-06-2018

Nieuw onderzoek laat zien dat een radicale koerswijziging nodig is in investeringen in het energiesysteem om de opwarming van de aarde te beperken...lees meer

Nieuwsbericht
26-04-2018

De meerkosten van de energietransitie bedragen in 2030 tussen € 2 en ruim 3 miljard per jaar. Dat illustreert het Planbureau voor de Leefomgeving...lees meer

Nieuwsbericht
13-04-2018

De mondiale doelen van het klimaatakkoord van Parijs kunnen met minder negatieve emissies worden gehaald dan in de meeste analyses wordt...lees meer

Nieuwsbericht
09-03-2018

Een nieuwe studie in Nature Climate Change laat zien hoe de mondiale temperatuurstijging kan worden beperkt tot 1,5°C. Aan de studie...lees meer

Nieuwsbericht
08-02-2018

Het beëindigen van subsidies op fossiele brandstoffen kan een duidelijke bijdrage leveren aan het verkleinen van de wereld broeikasgasuitstoot,...lees meer

Nieuwsbericht
31-01-2018

Bij een sterke groei van windparken op zee, buiten de 12-mijlszone, wordt de ruimte op de Noordzee schaars. Er dient een strategie te komen voor...lees meer

Nieuwsbericht
06-12-2017

Vrijwel alle wetenschappelijke scenario’s die uitgaan van een temperatuurstijging van minder dan 2 graden Celsius, gaan er vanuit dat hiervoor...lees meer

Nieuwsbericht
21-11-2017

Biobrandstof is beter voor het milieu dan fossiele brandstof. Maar aanleg van akkers en kappen van bos om biobrandstof te kunnen produceren, kan...lees meer

Nieuwsbericht
30-10-2017

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de...lees meer

Nieuwsbericht
19-10-2017

De hernieuwbare energieopwekking in Nederland gaat sneller groeien, de energiebesparing neemt toe en het energieverbruik neemt af. De uitstoot van...lees meer

Nieuwsbericht
09-10-2017

Om klimaatverandering te beperken is een vergaande reductie van de broeikasgasemissies nodig, ook in Nederland. Een emissiereductie van 95% is dan...lees meer

Nieuwsbericht
28-09-2017

De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 opnieuw gestegen, met 0,5% tot een niveau van 49,3 gigaton CO2-equivalent. Deze...lees meer