Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Energie en energievoorziening

Nieuwsberichten over Energie en energievoorziening

Nieuwsbericht
24-04-2019

CO2-beprijzing is een belangrijk element geworden in de Klimaatakkoord-discussie, zowel in de voorstellen van GroenLinks en de PvdA als...lees meer

Nieuwsbericht
13-03-2019

Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO2-...lees meer

Nieuwsbericht
25-01-2019

Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen naar...lees meer

Nieuwsbericht
22-01-2019

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) presenteren op  woensdag 13 maart 2019 hun analyses van het...lees meer

Nieuwsbericht
12-12-2018

In 2017, het warmste jaar zonder El Niño en een jaar met een normale mondiale economische groei, is de groei van de mondiale uitstoot van...lees meer

Nieuwsbericht
13-11-2018

De overgang naar aardgasvrije regio’s vereist forse maatregelen. Een verkenning naar de meest kosteneffectieve mogelijkheden om de gebouwde...lees meer

Nieuwsbericht
17-07-2018

Bij beleidskeuzes rond het toekomstig transportsysteem en de rol van koolstofarme voertuigen gaat het niet alleen om een afweging van kosten....lees meer

Nieuwsbericht
19-06-2018

Nieuw onderzoek laat zien dat een radicale koerswijziging nodig is in investeringen in het energiesysteem om de opwarming van de aarde te beperken...lees meer

Nieuwsbericht
26-04-2018

De meerkosten van de energietransitie bedragen in 2030 tussen € 2 en ruim 3 miljard per jaar. Dat illustreert het Planbureau voor de Leefomgeving...lees meer

Nieuwsbericht
13-04-2018

De mondiale doelen van het klimaatakkoord van Parijs kunnen met minder negatieve emissies worden gehaald dan in de meeste analyses wordt...lees meer

Nieuwsbericht
09-03-2018

Een nieuwe studie in Nature Climate Change laat zien hoe de mondiale temperatuurstijging kan worden beperkt tot 1,5°C. Aan de studie...lees meer

Nieuwsbericht
08-02-2018

Het beëindigen van subsidies op fossiele brandstoffen kan een duidelijke bijdrage leveren aan het verkleinen van de wereld broeikasgasuitstoot,...lees meer

Nieuwsbericht
31-01-2018

Bij een sterke groei van windparken op zee, buiten de 12-mijlszone, wordt de ruimte op de Noordzee schaars. Er dient een strategie te komen voor...lees meer

Nieuwsbericht
06-12-2017

Vrijwel alle wetenschappelijke scenario’s die uitgaan van een temperatuurstijging van minder dan 2 graden Celsius, gaan er vanuit dat hiervoor...lees meer

Nieuwsbericht
21-11-2017

Biobrandstof is beter voor het milieu dan fossiele brandstof. Maar aanleg van akkers en kappen van bos om biobrandstof te kunnen produceren, kan...lees meer