Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Energie en energievoorziening

Nieuwsberichten over Energie en energievoorziening

Nieuwsbericht
04-07-2019

Zoals verwoord in het recent tot stand gekomen klimaatakkoord voorziet de regering een onmisbare rol voor biomassa in de energietransitie die moet...lees meer

Nieuwsbericht
27-06-2019
  • Zo’n 10 jaar geleden heeft de Rijksoverheid als nationale doelstelling gesteld dat in 2020 6.000...lees meer

Nieuwsbericht
18-06-2019

Op verzoek van de Partij van de Arbeid heeft het PBL het effect geanalyseerd van een voorstel tot introduceren van een CO2-heffing in...lees meer

Nieuwsbericht
18-06-2019

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in drie notities analyses gemaakt van verschillende vanuit de politiek voorgestelde varianten voor een...lees meer

Nieuwsbericht
28-05-2019

Om de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan fijnstof en roet op de lange termijn (2025-2030) te verlagen, zoals het kabinet wil, is het...lees meer

Nieuwsbericht
24-04-2019

CO2-beprijzing is een belangrijk element geworden in de Klimaatakkoord-discussie, zowel in de voorstellen van GroenLinks en de PvdA als...lees meer

Nieuwsbericht
13-03-2019

Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO2-...lees meer

Nieuwsbericht
25-01-2019

Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen naar...lees meer

Nieuwsbericht
22-01-2019

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) presenteren op  woensdag 13 maart 2019 hun analyses van het...lees meer

Nieuwsbericht
12-12-2018

In 2017, het warmste jaar zonder El Niño en een jaar met een normale mondiale economische groei, is de groei van de mondiale uitstoot van...lees meer

Nieuwsbericht
13-11-2018

De overgang naar aardgasvrije regio’s vereist forse maatregelen. Een verkenning naar de meest kosteneffectieve mogelijkheden om de gebouwde...lees meer

Nieuwsbericht
17-07-2018

Bij beleidskeuzes rond het toekomstig transportsysteem en de rol van koolstofarme voertuigen gaat het niet alleen om een afweging van kosten....lees meer

Nieuwsbericht
19-06-2018

Nieuw onderzoek laat zien dat een radicale koerswijziging nodig is in investeringen in het energiesysteem om de opwarming van de aarde te beperken...lees meer

Nieuwsbericht
26-04-2018

De meerkosten van de energietransitie bedragen in 2030 tussen € 2 en ruim 3 miljard per jaar. Dat illustreert het Planbureau voor de Leefomgeving...lees meer

Nieuwsbericht
13-04-2018

De mondiale doelen van het klimaatakkoord van Parijs kunnen met minder negatieve emissies worden gehaald dan in de meeste analyses wordt...lees meer