Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Energie en energievoorziening

Publicaties over Energie en energievoorziening

Overige Publicatie
10-07-2019

Het ministerie van EZK heeft aan het PBL, dat ondersteund wordt door DNV GL, gevraagd om te onderzoeken of via een aparte categorie in de...lees meer

Rapport
08-07-2019

In het klimaatakkoord wordt aangegeven dat het kabinet ervan overtuigd is dat de inzet van biomassa nu en richting 2030 en 2050 noodzakelijk is...lees meer

Rapport
27-06-2019
  • De implementatie van windenergie op land vindt plaats via het systeem van de ruimtelijke...lees meer

Overige Publicatie
18-06-2019

Dit achtergrondrapport bevat een verslag van de CPB/PBL-expertworkshop CO2-heffing en verplaatsing die plaatsvond op 13 mei 2019.

lees meer
Rapport
18-06-2019

Op verzoek van de Partij van de Arbeid heeft het PBL het effect geanalyseerd van een voorstel tot introduceren van een CO2-heffing in...lees meer

Rapport
28-05-2019

In deze studie verkent het PBL een aantal mogelijke nationale maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit tot 2030. Maatregelen zijn...lees meer

Rapport
10-05-2019

Deze notitie beschrijft de achtergronden van de methodiek bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector...lees meer

Overige Publicatie
07-05-2019

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert, met ondersteuning van ECN/TNO en DNV GL, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over...lees meer

Rapport
26-04-2019

Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord (OKA) voor de elektriciteitssector. De...lees meer

Rapport
19-04-2019

Dit rapport beschrijft de achtergronden bij de PBL-analyse van de effecten van het ontwerp klimaatakkoord voor de sector gebouwde omgeving. De...lees meer