Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Energie en energievoorziening

Publicaties over Energie en energievoorziening

Overige Publicatie
21-12-2018

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 21 november j.l. een expertbijeenkomst...lees meer

Rapport
12-12-2018

De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas wordt gerapporteerd voor 2017. De groei van de  mondiale...lees meer

Rapport
11-12-2018

De maatschappelijke aandacht voor de betaalbaarheid van de energierekening is de afgelopen jaren toegenomen. In deze studie laat het Planbureau...lees meer

Rapport
13-11-2018

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft voor de regio Drechtsteden een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de transitie naar een...lees meer

Artikel
20-06-2018

In 2000 was ons aandeel van olie in het primair energieverbruik gelijk aan het Europese gemiddelde. In 2015 was het bij ons...lees meer

Rapport
15-05-2018

Deze notitie beschrijft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het effect van verschillende nationale maatregelpakketten...lees meer

Overige Publicatie
04-05-2018

In het regeerakkoord Rutte-3 is aangegeven dat een emissiereductiedoel van 49% in 2030 uitgangspunt wordt van een nieuw klimaat- en energieakkoord...lees meer

Rapport
26-04-2018

In april 2017 heeft PBL, in samenwerking met ECN, een notitie uitgebracht over mogelijkheden om emissies van broeikasgassen in Nederland te...lees meer

Rapport
20-04-2018

Deze notitie brengt in beeld in hoeverre de ambitie van de circulaire economie in Nederland een overlap heeft met de energietransitie, die nodig...lees meer

Artikel
10-04-2018

De afgelopen maand heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat twee kloeke brieven geschreven waarin de contouren van de kabinetsinzet...lees meer