Publicaties

532 publicaties in het onderwerp 'Energie en energievoorziening'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022

In de tweejaarlijkse Monitor Nationale Omgevingsvisie volgt het PBL hoe het is gesteld met de leefomgeving in Nederland. De Monitor laat zien in hoeverre de doelen die het kabinet in de Nationale Omgevingsvisie (BZK 2020) voor de leefomgeving heeft geformuleerd, binnen bereik...

Analyse tarief CO2-heffing industrie

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën heeft het PBL geanalyseerd welk tarief voor de CO2-heffing industrie nodig zou zijn om het huidige broeikasgasemissiereductiedoel voor de industrie te kunnen halen, én welk tarief...

Een spiegel van onze tijd

Een spiegel van onze tijd is een uitsnede uit de vele columns die PBL-collega Pieter Boot de afgelopen jaren heeft geschreven voor de internetsite Energiepodium (en zijn voorgangers). Snedige, relevante en bondige doorkijkjes naar pogingen tot verduurzaming van het energiebeleid.

Definitieve correctiebedragen 2021

In deze notitie presenteren we de berekeningen en resultaten van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2021 voor alle SCE- en SDE++ aanwijzingsregelingen vanaf 2008. De notitie is opgesteld in samenwerking met TNO en op verzoek van het ministerie van Economische...

Pagina's