Publicaties

551 publicaties in het onderwerp 'Energie en energievoorziening'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Analyse tarief CO2-heffing industrie

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën heeft het PBL geanalyseerd welk tarief voor de CO2-heffing industrie nodig zou zijn om het huidige broeikasgasemissiereductiedoel voor de industrie te kunnen halen, én welk tarief...

Een spiegel van onze tijd

Een spiegel van onze tijd is een uitsnede uit de vele columns die PBL-collega Pieter Boot de afgelopen jaren heeft geschreven voor de internetsite Energiepodium (en zijn voorgangers). Snedige, relevante en bondige doorkijkjes naar pogingen tot verduurzaming van het energiebeleid.

Definitieve correctiebedragen 2021

In deze notitie presenteren we de berekeningen en resultaten van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2021 voor alle SCE- en SDE++ aanwijzingsregelingen vanaf 2008. De notitie is opgesteld in samenwerking met TNO en op verzoek van het ministerie van Economische...

Wijzigingsnotitie SDE++ 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving advies gevraagd over de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) 2023. Dit rapport is een eerste aanzet om tot dit advies te komen waarbij wij inbreng vragen aan...

Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) advies gevraagd over de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) in 2022. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare...

Pagina's