Publicaties

481 publicaties in het onderwerp 'Energie en energievoorziening'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Postcoderoossubsidieregeling

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft gevraagd advies uit brengen over de te verwachten elektriciteitsproductiekosten voor waterkracht, windenergie en zon-PV voor een nieuw vorm te geven Postcoderoossubsidieregeling (PCRS) vanaf het jaar 2021. Het PBL...

Actualisatie inzichten CO2-heffing industrie

In juni 2019 heeft het PBL op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een analyse uitgevoerd van de effecten van een kabinetsvoorstel voor een CO2-heffing voor de industrie. In deze notitie bekijken we kwalitatief de consequenties van beleidskeuzes die...

Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020

In dit rapport, Kansrijk Mobiliteitsbeleid 2020, maken het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving de mogelijke effecten inzichtelijk van een groot aantal beleidsmaatregelen voor personenmobiliteit, goederenvervoer en luchtvaart, met aandacht voor de...

Pagina's