Publicaties

556 publicaties in het onderwerp 'Energie en energievoorziening'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Definitieve correctiebedragen 2021

In deze notitie presenteren we de berekeningen en resultaten van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2021 voor alle SCE- en SDE++ aanwijzingsregelingen vanaf 2008. De notitie is opgesteld in samenwerking met TNO en op verzoek van het ministerie van Economische...

Wijzigingsnotitie SDE++ 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving advies gevraagd over de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) 2023. Dit rapport is een eerste aanzet om tot dit advies te komen waarbij wij inbreng vragen aan...

Eindadvies basisbedragen SDE++ 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) advies gevraagd over de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) in 2022. Binnen deze regeling wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare...

Monitor RES 1.0

Op verzoek van het ministerie van EZK monitort het PBL de voortgang van de RES’en. In deze Monitor reflecteren we op de stand van zaken rond de RES 1.0. We analyseren of met de voorstellen van de 30 energieregio’s het doel van 35 terawattuur (TWh) kan worden bereikt, en...

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het PBL gevraagd advies uit brengen over de te verwachten elektriciteitsproductiekosten voor waterkracht, windenergie en zon-PV in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) voor toepassing vanaf het...

Pagina's