Publicaties

500 publicaties in het onderwerp 'Energie en energievoorziening'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Global patterns of road infrastructure

Georeferenced information on road infrastructure is essential for spatial planning, socio-economic assessments and environmental impact analyses. However, current publicly available global road maps are outdated and biased. In the Global Roads Inventory Project (GRIP) we...

Analyse afspraken klimaatakkoord - startnotitie

In het regeerakkoord Rutte-3 is aangegeven dat een emissiereductiedoel van 49% in 2030 uitgangspunt wordt van een nieuw klimaat- en energieakkoord, en dat maatregelen worden genomen die voorbereiden op het realiseren van dit doel. In internationaal verband streeft het kabinet...

Pagina's