Publicaties

510 publicaties in het onderwerp 'Energie en energievoorziening'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Monitor concept-RES

De Monitor concept-RES brengt op verzoek van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën in beeld in hoeverre de doelstelling voor de opwekking van 35 terawattuur door middel van hernieuwbare elektriciteit uit wind en grootschalig zon-PV installaties op land lijkt...

Het Europese Klimaatplan 2030

De Europese Commissie heeft voorgesteld het Europese klimaatbeleid aan te scherpen. Het PBL heeft de plannen van de Europese Commissie geanalyseerd en verkend wat de mogelijke gevolgen zijn voor het Nederlandse klimaatbeleid. Dit is gebeurd mede op verzoek van het Ministerie...

Klimaat- en Energieverkenning 2020

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) heeft in de Klimaatwet een expliciete rol gekregen om de voortgang van het klimaatbeleid te monitoren. Eenmaal per jaar moet de KEV op duidelijke en integrale wijze verslag doen van de volle breedte van het gevoerde klimaat- en...

Pagina's