Publicaties

500 publicaties in het onderwerp 'Energie en energievoorziening'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Ammoniak in Nederland

Sinds 1950 heeft de Nederlandse natuur veel van haar diversiteit verloren. Dit is onder andere het gevolg van ammoniak uit de veehouderij. Boeren en politici vinden de maatregelen om dit tegen te gaan duur en vragen zich af of ze wel nodig zijn. Om de maatschappelijke en...

De voorgestelde luchtkwaliteitsrichtlijn: Beoordeling van het milieueffect van het door het Parlement geamendeerde voorstel, Beleidsbrief voor de milieucommissie van het EP

De fijnstofnormen zoals die door het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Milieuraad worden voorgesteld zijn niet overal in Europa tijdig haalbaar. Zelfs als in heel Europa alle mogelijke technische maatregelen worden ingezet en aanvullende maatregelen van kracht...

Pagina's