Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Energie en energievoorziening

Vraag en antwoord over Energie en energievoorziening

Dit is de fase waarin veel technieken blijven steken omdat de ontwikkeling door de, vanwege schaalvergroting, hoge kosten te duur wordt voor overheidssubsidie, terwijl de prijs van de techniek nog zo hoog is dat deze geen kans maakt op de markt...lees meer

Duurzame energie, ook wel hernieuwbare energie genoemd, is energie die wordt opgewekt met wind, waterkracht, zon, warmtepompen, warmte-koudeopslag en de inzet van biomassa. Bio-energie kan ook meegestookte biomassa zijn, dat wil zeggen het...lees meer

Op dit moment draagt de uitstoot van koolstofdioxide wereldwijd 75% bij aan de totale broeikasgasemissies door menselijk handelen. De belangrijkste andere broeikasgassen zijn methaan (CH4) en lachgas (N2O), die wereldwijd een aandeel van 15%...lees meer

De productie en het gebruik van biobrandstoffen leidt wereldwijd slechts tot een beperkte emissiereductie. Zelfs een averechts emissie-effect is niet uit te sluiten, ondanks een toegenomen aandeel reststromen in biobrandstoffen.

De emissie...lees meer

De kans om in Nederland slachtoffer te worden van een kernramp ergens in Europa bedraagt jaarlijks ongeveer 1 op de 8,5 miljoen. Ongeveer 30% van deze kans komt voor rekening van Oost-Europese kerncentrales. Het gaat bij kerncentrales niet zozeer...lees meer

De bewezen en commercieel winbare steenkoolvoorraden zullen bij het huidige verbruikstempo voor circa 220 jaar kunnen voorzien in de huidige mondiale behoefte. Naar verwachting zullen de conventionele en niet-conventionele voorraden van olie en...lees meer