Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Wat is ‘duurzame’ energie?

Vraag en antwoord | 24-03-2015

Duurzame energie, ook wel hernieuwbare energie genoemd, is energie die wordt opgewekt met wind, waterkracht, zon, warmtepompen, warmte-koudeopslag en de inzet van biomassa. Bio-energie kan ook meegestookte biomassa zijn, dat wil zeggen het gebruik van biomassabrandstoffen in elektriciteitscentrales tegelijkertijd met het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie, aardgas en steenkool. Voorbeelden van biomassabrandstoffen zijn houtrestproducten en diermeel. Deze duurzame energie komt beschikbaar in de vorm van elektriciteit en warmte. Door het gebruik van duurzame energiebronnen zijn er minder fossiele brandstoffen nodig. Daardoor vermindert de uitstoot van broeikasgassen en van gassen die bijdragen aan de verzuring van het milieu.