Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Fiscale vergroening

Infographics over Fiscale vergroening

Voor een adequate inzet van groene belastingen ten behoeve van de circulaire economie is het van belang om goed na te gaan waar grondstoffen- en materiaalgebruik zich in het economisch proces bevinden en hoe die positie samenhangt met emissies en afval.

Het verbruik van grondstoffen en...

Milieubelastingen naar heffingsgrondslag

Nederland is met een aandeel van bijna 3,5 % groene belastingontvangsten in het bbp een van de koplopers in de OESO. De nadruk ligt daarbij, net als in de meeste landen, op belastingen op energie en voertuigen. Tegelijkertijd springt Nederland er ten opzichte van andere landen uit als het gaat...

Het aandeel van de milieubelastingen in de belastingmix is de afgelopen jaren afgenomen. De belangrijkste reden hiervoor is dat door de economische crisis de werkloosheid is toegenomen. Hierdoor stegen enerzijds de sociale premies relatief sterk en anderzijds bleven de consumptieve bestedingen...

De figuur geeft de totale langetermijnopbrengsten van de milieubelastingen weer. De totale opbrengst van de milieubelastingen is sinds 1965 fors gestegen en bedroeg in 2015 ongeveer 20 miljard euro.

De accijnzen belasten vooral de verbranding van diesel en benzine die worden toegepast in het wegverkeer. Sinds 2010 zijn de opbrengsten min of meer gelijk gebleven door de stabilisatie van de verkeersvolumes en het zuiniger worden van het autopark, waardoor de brandstofverkopen licht zijn...

In de figuur zijn de historische opbrengsten van de belangrijkste milieubestemmingsheffingen (en de verwijderingsbijdragen) op producten, afval en water weergegeven. Deze instrumenten bereikten in 2015 samen een opbrengst van 4,6 miljard euro. De afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht zijn...

De bpm belast de aanschaf, de mrb het bezit, en de brandstofaccijns het gebruik van motorvoertuigen. Doordat het bezit en gebruik van motorvoertuigen steeds toenam zijn deze belastingen lange tijd goed geweest voor een gestage groei van de belastinginkomsten. De figuur laat zien dat de...