Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Fiscale vergroening

Belastingopbrengst naar grondslag

Infographic | 06-04-2018

Het aandeel van de milieubelastingen in de belastingmix is de afgelopen jaren afgenomen. De belangrijkste reden hiervoor is dat door de economische crisis de werkloosheid is toegenomen. Hierdoor stegen enerzijds de sociale premies relatief sterk en anderzijds bleven de consumptieve bestedingen achter bij de economische groei. Het aandeel van de btw in de totale belasting- en premieopbrengsten is aanzienlijk en betrekkelijk stabiel. In de afgelopen 25 jaar schommelde het aandeel steeds rond de 20 procent. De laatste jaren is het aandeel afgenomen, ondanks een verhoging van het algemene tarief van 19 naar 21 procent in oktober 2012.

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).