Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Fiscale vergroening

Milieubelastingen naar heffingsgrondslag

Infographic | 06-04-2018
Milieubelastingen naar heffingsgrondslag

Nederland is met een aandeel van bijna 3,5 % groene belastingontvangsten in het bbp een van de koplopers in de OESO. De nadruk ligt daarbij, net als in de meeste landen, op belastingen op energie en voertuigen. Tegelijkertijd springt Nederland er ten opzichte van andere landen uit als het gaat om het relatief grote aandeel van belastingen (en heffingen) op andere grondslagen, in het bijzonder water en afval. Hierbij moet worden aangetekend dat Eurostat (op wiens cijfers de grafiek is gebaseerd) in het geval van Nederland een deel van de opbrengsten van de zuiveringsheffing en rioolrechten toebedeelt aan de nationale belastingopbrengsten. Bovendien wordt de accijns op minerale oliën door hen tot de categorie ‘energie’ gerekend.

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).