Publicaties

216 publicaties in het onderwerp 'Fiscale vergroening'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Fiscale vergroening en de auto van de zaak

Auto’s van de zaak zijn een factor van betekenis als het gaat om vergroening van de Nederlandse personenautomobiliteit. In deze studie is de naar CO2-uitstoot gedifferentieerde bijtelling geëvalueerd en zijn ontwikkelingen in de zakenautomarkt verkend, mede op basis van...

Monetaire milieuschade in Nederland

De studie 'Monetaire milieuschade in Nederland' berekent de totale monetaire milieuschade als gevolg van de uitstoot van schadelijke stoffen in Nederland in 2015. De onderzoekers berekenden dat door de uitstoot van schadelijke stoffen naar bodem, water en lucht de...

Landschap en identiteit in transitie

De klimaatverandering en de verduurzaming van het energiegebruik vragen ruimte, net als de realisering van het Natuurnetwerk Nederland en de bouw van nog bijna een miljoen woningen. De gevolgen voor het huidige landschap zijn onontkoombaar. Hoe en waar gaan die fundamentele...

Pagina's