Publicaties

855 publicaties in het onderwerp 'Klimaat en energie'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Klimaat- en energieverkenning 2023

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en is een verantwoordings- en monitoringsinstrument voor het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt mogelijk met 46 tot 57 procent in 2030 ten...

Overzicht transitievisies warmte

Een van de middelen om te warmtetransitie in Nederland te voltrekken is de Transitievisie Warmte (TVW). De gemeenten hebben in de jaren 2020 tot 2022 elk een TVW opgesteld. Deze documenten brengen de gemeentelijke plannen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving in...

Definitieve correctiebedragen 2022

In deze notitie presenteren we de berekeningen en resultaten van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2022 voor alle SCE- en SDE++-aanwijzingsregelingen vanaf 2008. De notitie is opgesteld in samenwerking met TNO en op verzoek van het ministerie van Economische...

Referentieverbruik warmte woningen

Het ‘referentieverbruik warmte woningen’ schat de warmtebehoefte en het energieverbruik van woningen op basis van gemiddelde praktijkwaarden van woningen met dezelfde bouwtechnische kenmerken. Het referentieverbruik is bedoeld voor gemeenten en andere betrokkenen bij de...

Praktijkervaring energie en natuur

Natuur en zonne- en windenergie op land gaan niet vanzelfsprekend samen maar een groeiend aantal partijen verkent de mogelijkheden om slimme ontwerpen te maken. Met de toename van aantal zonne- en windparken als gevolg van de regionale energie strategieën (RES) zijn er ook...

Pagina's