Publicaties

862 publicaties in het onderwerp 'Klimaat en energie'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Overzicht transitievisies warmte

Een van de middelen om te warmtetransitie in Nederland te voltrekken is de Transitievisie Warmte (TVW). De gemeenten hebben in de jaren 2020 tot 2022 elk een TVW opgesteld. Deze documenten brengen de gemeentelijke plannen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving in...

Definitieve correctiebedragen 2022

In deze notitie presenteren we de berekeningen en resultaten van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2022 voor alle SCE- en SDE++-aanwijzingsregelingen vanaf 2008. De notitie is opgesteld in samenwerking met TNO en op verzoek van het ministerie van Economische...

Referentieverbruik warmte woningen

Het ‘referentieverbruik warmte woningen’ schat de warmtebehoefte en het energieverbruik van woningen op basis van gemiddelde praktijkwaarden van woningen met dezelfde bouwtechnische kenmerken. Het referentieverbruik is bedoeld voor gemeenten en andere betrokkenen bij de...

Praktijkervaring energie en natuur

Natuur en zonne- en windenergie op land gaan niet vanzelfsprekend samen maar een groeiend aantal partijen verkent de mogelijkheden om slimme ontwerpen te maken. Met de toename van aantal zonne- en windparken als gevolg van de regionale energie strategieën (RES) zijn er ook...

Yangtze and Rhine River Basins 1950-2050

The comparative study on the river basins of the Yangtze in China and the Rhine in Europe describes the developments of habitat themes such as environmental pollution, biodiversity, urbanisation, climate adaptation and decarbonisation, on a river basin scale. There are many...

Nationale klimaatrisicoanalyse 2022-2026

Het PBL publiceert een methode voor het onderzoeken van huidige en toekomstige klimaatrisico’s. Dit is onderdeel van de tweede nationale klimaatrisicoanalyse, die het PBL in samenwerking met kennisinstellingen uitvoert. Klimaatrisico’s en -impacts zijn complex. Dit vraagt om...

Betrokken burgers

In dit PBL-signalenrapport wordt aan de hand van acht signalen ingegaan op de vraag hoe overheden beter met burgerbetrokkenheid om kunnen gaan. De overheid denkt bij betrokkenheid vooral aan participatie terwijl aandacht voor eigen initiatief, voor weerstand, voor de...

Pagina's