Publicaties

862 publicaties in het onderwerp 'Klimaat en energie'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Monitor RES 2022

Het PBL verzorgt, op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het Nationaal Programma RES, een onafhankelijke monitoring van de Regionale Energie Strategie (RES). Omdat, volgens afspraak, er in 2022 geen nieuwe RES-plannen worden geleverd door de...

Reflectie op Cluster Energiestrategieën 2022 (CES 2.0)

Verduurzaming van de industrie is een hoeksteen van het Nederlandse klimaatbeleid. Dit vergt uitbreiding van infrastructuur voor elektriciteit, waterstof, CO2 en warmte. Om de toekomstige behoefte aan infrastructuur aan te geven, zijn Cluster Energiestrategieën (CES’en)...

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd advies uit brengen over de te verwachten elektriciteitsproductiekosten voor waterkracht, windenergie en zon-pv in de Subsidieregeling Coöperatieve...

Besturen in het begin van de warmtetransitie

Nederland staat voor een grote verbouwing; in 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn. Het Rijk en gemeenten hebben verschillende beleidsinstrumenten tot hun beschikking om daarop te sturen. In dit rapport blikken wij kort terug op hoe dat de afgelopen jaren is...

Herziening weerscorrectie voor ruimteverwarming

Zo veranderlijk als het weer’, is wel de uitdrukking. Omdat het weer van jaar op jaar flink kan verschillen, valt ook het energieverbruik het ene jaar (veel) hoger uit dan het andere jaar. Dit geldt hoofdzakelijk voor het energieverbruik voor ruimteverwarming en dan met name...

Klimaat- en energieverkenning 2022

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en geldt als één van de verantwoordingsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt naar verwachting met 39-50 procent in 2030 ten...

Voorlopige correctiebedragen 2023

In deze notitie wordt de berekening toegelicht van de voorlopige correctiebedragen voor de bevoorschotting in de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) en SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) in het jaar 2023. Het PBL heeft hierbij...

Met het oog op de leefomgeving

Hans Mommaas was directeur van het PBL van 2015 tot eind 2022. Ter gelegenheid van zijn afscheid verscheen de bundel Met het oog op de leefomgeving. Tussen kennis, beleid en maatschappij

Tussen uitvoering en beleid in de warmtetransitie

 In het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) zijn sinds 2018 tientallen gemeenten aan de slag met de uitvoering van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving. PBL heeft onderzocht hoe binnen het programma wordt omgegaan met de knelpunten waar deze gemeenten tegenaan lopen....

Pagina's