Publicaties

862 publicaties in het onderwerp 'Klimaat en energie'Sorteer op datumSorteer op relevantie

NO2-aandachtspunten snelwegen in 2010 en 2015 in Nederland

Deze studie werd uitgevoerd op verzoek van het Ministerie VROM om meer inzicht te krijgen in hardnekkige knelpunten bij rijkswegen. Hoewel de studie is uitgevoerd in 2003 zijn de resultaten nog steeds actueel. De studie is uitgevoerd met een hoog en een laag emissiescenario....

The European Nitrogen Case

The N budget for Europe (excluding the former Soviet Union) indicates that the 3 principal driving forces of the acceleration of the European N cycle are fertilizer production (14 Mt (mill. tonnes) N yr−1), fossil fuel combustion and other industry (3.3 Mt N yr−1) and import...

Pagina's