Publicaties

862 publicaties in het onderwerp 'Klimaat en energie'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Monitor RES 2023

Het PBL monitort de voortgang van de regionale energiestrategieën (RES’en) op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat namens het Nationaal Programma RES. In 2021 zijn de RES’en 1.0 in alle regio’s bestuurlijk vastgesteld door provincies, gemeenten en...

Reflectie op het concept-Nationaal Plan Energiesysteem

Op 3 juli 2023 heeft de minister voor Klimaat en Energie het concept-Nationaal  Plan Energiesysteem aan de Tweede Kamer aangeboden. Het plan beschrijft hoe Nederland een energiesysteem kan doorontwikkelen dat past bij een klimaatneutrale samenleving. Het ministerie van EZK...

Beleidsmix voor de PET-keten in transitie

Plastics zoals PET zijn niet weg te denken uit onze samenleving, maar kennen nadelen in de vorm van klimaat- en milieubelasting. Voor de veelgebruikte PET-fles komen bijvoorbeeld broeikasgassen vrij bij de productie of wanneer het na gebruik als ongesorteerd afval wordt...

Voorlopige correctiebedragen 2024

In deze notitie wordt de berekening toegelicht van de voorlopige correctiebedragen voor de bevoorschotting in de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) en SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) in het jaar 2024. Het PBL heeft hierbij...

Klimaat- en Energieverkenning 2023

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en is een verantwoordings- en monitoringsinstrument voor het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt mogelijk met 46 tot 57 procent in 2030 ten...

Aan de slag met transformerend klimaatbeleid

Dit rapport van de Lerende Evaluatie Klimaatbeleid van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Athena Instituut van de Vrij Universiteit Amsterdam (VU) bevat bevindingen uit de eerste periode van de Lerende Evaluatie Klimaatbeleid (januari t/m juli 2023). Doel is om...

Pagina's