Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Klimaatverandering

Feiten en cijfers over Klimaatverandering

Effect op bereikbaarheid en CO2-emissie door maatregelen mobiliteit en bereikbaa

Beprijzing levert bij veel partijen een sterke vermindering van files op, maar maakt reizen duurder waardoor de bereikbaarheid van banen toch afneemt. Wel minder CO2 uitstoot.

Effect nationale kosten door maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw

De kosten voor bedrijven, burgers en overheden van de maatregelen samen lopen uiteen van 0,5 tot 16,4 miljard euro per jaar.

Effect nationale emissie broeikassen naar oorzaak, 2030

Verschillen tussen partijen in tempo energietransitie zichtbaar in cijfers vermindering uitstoot broeikasgassen In Nederland.

Algemeen

Aanbod en verbruik van energie in Nederland

Productie en gebruik van duurzame energie in Nederland

Emissies van broeikasgassen

Concentraties van broeikasgassen

Gegevens over de broeikaswerking en de gevolgen voor het klimaat

Effecten op de natuur

Beleid en kosten van beleid