Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Infographics over Klimaatverandering

Effect op bereikbaarheid en CO2-emissie door maatregelen mobiliteit en bereikbaa

Beprijzing levert bij veel partijen een sterke vermindering van files op, maar maakt reizen duurder waardoor de bereikbaarheid van banen toch afneemt. Wel minder CO2 uitstoot.

Effect nationale kosten door maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw

De kosten voor bedrijven, burgers en overheden van de maatregelen samen lopen uiteen van 0,5 tot 16,4 miljard euro per jaar.

Effect nationale emissie broeikassen naar oorzaak, 2030

Verschillen tussen partijen in tempo energietransitie zichtbaar in cijfers vermindering uitstoot broeikasgassen In Nederland.

Het mondiale verschil in 2030 tussen het benodigde emissieniveau voor een kostenoptimaal pad dat onder de 2°C temperatuurstijging blijft. Figuur geeft tevens het emissieniveau weer dat is geschat op basis van de landenvoorstellen uit de Intended Nationally Determined Contributions (INDCs).

Het figuur illustreert hoe beperkt de schattingen van het koolstofbudget zijn. Wanneer de emissies van het belangrijkste broeikasgas, koolstofdioxide (CO2), door blijven groeien zoals in het verleden, dan stoten we wereldwijd in de komende eeuw naar schatting zo’n 4200 miljard ton CO...

In bovenstaand figuur wordt een vergelijking gemaakt tussen de voorraadschatting van fossiele brand-stoffen en het koolstofbudget. Hiervoor worden energievoorraden uitgedrukt in termen van de emissies die zij zouden veroorzaken bij verbranding. Bij voorraadschattingen geldt dat onderscheid moet...

De zes grootste CO2-emiterende landen/regio’s in 2014 zijn respectievelijk: China (30%), de Verenigde Staten (15%), de Europese Unie (EU-28) (9.6%), India (6.6%), de Russische Federatie (5.0%) en Japan (3.6%).