Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Klimaatverandering

Effect nationale emissie broeikassen naar oorzaak, 2030

Infographic | 16-02-2017
Effect nationale emissie broeikassen naar oorzaak, 2030

Verschillen tussen partijen in tempo energietransitie zichtbaar in cijfers vermindering uitstoot broeikasgassen In Nederland.

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).