Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Klimaatverandering

Impact van INDCs en ander klimaatbeleid op mondiale emissie broeikasgassen

Infographic | 03-03-2016

Het mondiale verschil in 2030 tussen het benodigde emissieniveau voor een kostenoptimaal pad dat onder de 2°C temperatuurstijging blijft. Figuur geeft tevens het emissieniveau weer dat is geschat op basis van de landenvoorstellen uit de Intended Nationally Determined Contributions (INDCs).

Brondata

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).