Publicaties

860 publicaties in het onderwerp 'Klimaat en energie'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Beleidsmix voor de PET-keten in transitie

Plastics zoals PET zijn niet weg te denken uit onze samenleving, maar kennen nadelen in de vorm van klimaat- en milieubelasting. Voor de veelgebruikte PET-fles komen bijvoorbeeld broeikasgassen vrij bij de productie of wanneer het na gebruik als ongesorteerd afval wordt...

Voorlopige correctiebedragen 2024

In deze notitie wordt de berekening toegelicht van de voorlopige correctiebedragen voor de bevoorschotting in de SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) en SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) in het jaar 2024. Het PBL heeft hierbij...

Klimaat- en Energieverkenning 2023

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en is een verantwoordings- en monitoringsinstrument voor het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt mogelijk met 46 tot 57 procent in 2030 ten...

Aan de slag met transformerend klimaatbeleid

Dit rapport van de Lerende Evaluatie Klimaatbeleid van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Athena Instituut van de Vrij Universiteit Amsterdam (VU) bevat bevindingen uit de eerste periode van de Lerende Evaluatie Klimaatbeleid (januari t/m juli 2023). Doel is om...

Overzicht transitievisies warmte

Een van de middelen om te warmtetransitie in Nederland te voltrekken is de Transitievisie Warmte (TVW). De gemeenten hebben in de jaren 2020 tot 2022 elk een TVW opgesteld. Deze documenten brengen de gemeentelijke plannen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving in...

Pagina's