Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Publicaties over Klimaatverandering

Overige Publicatie
18-06-2019

Dit achtergrondrapport bevat een verslag van de CPB/PBL-expertworkshop CO2-heffing en verplaatsing die plaatsvond op 13 mei 2019.

lees meer
Rapport
18-06-2019

Op verzoek van de Partij van de Arbeid heeft het PBL het effect geanalyseerd van een voorstel tot introduceren van een CO2-heffing in...lees meer

Rapport
07-06-2019

De wenselijkheid van extra beprijzing van CO2-emissies in Nederland is onderwerp van debat; economen zien effectief en efficiënt...lees meer

Artikel
13-05-2019

Veel mondiale klimaatstrategieën maken gebruik van bio-energie en herbebossing. Beide strategieën gebruiken ook land en kunnen daardoor leiden tot...lees meer

Rapport
03-04-2019

Met de energietransitie en de klimaatafspraken van Parijs staat Nederland voor een grote opgave. In Nederland werken veel partijen samen om...lees meer

Rapport
15-02-2019

Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen...lees meer

Rapport
12-12-2018

De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas wordt gerapporteerd voor 2017. De groei van de  mondiale...lees meer

Rapport
28-09-2018

Op 10 juli 2018 is het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA) gepresenteerd. De voorzitter van het Klimaatberaad, Ed...lees meer

Rapport
15-05-2018

Deze notitie beschrijft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het effect van verschillende nationale maatregelpakketten...lees meer

Overige Publicatie
04-05-2018

In het regeerakkoord Rutte-3 is aangegeven dat een emissiereductiedoel van 49% in 2030 uitgangspunt wordt van een nieuw klimaat- en energieakkoord...lees meer