Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Klimaatverandering

Inleiding TPEdigitaal - Energie en economie

Artikel | 20-07-2015

Pieter Boot van PBL en Paul Koutstaal van ECN Beleidsstudies  zijn gastredacteur van het themanummer over energie en klimaat van het economische vaktijdschrift TPEdigitaal. Het speciale nummer van TPEdigitaal gaat in op de vraag hoe we een duurzame energievoorziening tot stand kunnen brengen en met welke randvoorwaarden rekening gehouden moet worden. Er vinden immers de nodige veranderingen plaats in de energiewereld, veranderingen die in toenemende mate hun weerslag zullen hebben op onze energiehuishouding. Energie uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa, zon en wind wordt steeds belangrijker in de energievoorziening in veel landen. Dit heeft grote gevolgen, niet alleen voor de energiemarkten zelf maar ook voor de rest van de economie.

Dit artikel is onderdeel van een speciale uitgave van TPEdigitaal met als thema Energiebeleid en Klimaat. Zie tevens de overige publicaties met medewerking van PBL.
Auteur(s)Pieter Boot en Paul Koutstaal
Publicatiedatum20-07-2015
PublicatieTPEdigitaal
Reference2015 jaargang 9(2)