Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Klimaatverandering

Trends in de mondiale uitstoot van CO2 en alle broeikasgassen: 2017 rapport

Rapport | 12-12-2017

De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen wordt gerapporteerd voor 2016. De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 opnieuw gestegen, met circa 0,5% tot een niveau van 49,3 gigaton CO2-equivalent.

Uitstoot nIet-CO2 broeikasgassen belangrijkste oorzaak van stijging totale mondiale uitstoot

De stijging in 2016 komt grotendeels door toename van de uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen zoals methaan en lachgas, met ongeveer 1%.  Met een aandeel van  zo’n 28% in de totale uitstoot zijn de bronnen van niet-CO2 gassen een belangrijke factor in de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Hiervan is methaan, met een aandeel van twee-derde, verreweg de grootste. De belangrijkste bronnen hiervan zijn de productie van fossiele brandstoffen (25%), runderen (23%) en rijstproductie (10%).

Link to infographic: ''
Link to infographic: 2''

Verandering in de mondiale brandstof-mix beïnvloedt de CO2-emissies

De wereldwijde uitstoot van CO2 bleef in 2016, net als in 2015, vrijwel stabiel. De recente groeivertraging komt vooral door afname van het kolengebruik in China, een verschuiving in het brandstofverbruik voor de elektriciteitsproductie van kolen naar gas, met name in de Verenigde Staten, en de groei van het aandeel hernieuwbare elektriciteit.

Uitstoot VS, Rusland en Japan daalt, India stijgt flink, EU blijft gelijk

De vijf landen met de grootste uitstoot plus de Europese Unie, die  samen de helft van de wereldbevolking hebben, hadden in 2016 een aandeel van 63% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Alleen India laat in 2016 een flinke groei zien in de uitstoot van broeikasgassen (+4,7%). Rusland en de Verenigde staten hebben beiden een dalende trend (-2,0%), net als Japan (-1,3%), terwijl China, de Europese Unie en de andere leden van de G20 vrijwel stabiel blijven ten opzichte van 2015.

Onzekerheid in de uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen veel groter dan in die van CO2

Vergelijking van de uitstoot van CH4, N2O en F-gassen in EDGAR en zoals die gerapporteerd wordt door de landen zelf laat soms grote verschillen zien omdat de landen andere en meer gedetailleerde data gebruiken om de uitstoot te schatten. In de meeste gevallen vallen de verschillen binnen de vaak grote onzekerheden die voor deze gassen geschat worden (30% tot 50% voor CH4 en N2O, 100% of meer voor F-gassen).

Auteur(s)J.G.J. Olivier, K.M. Schure, J.A.H.W. Peters
Rapportnr.2674
Publicatiedatum12-12-2017
Pagina's69
TaalEngels