Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Publicaties over Klimaatverandering

Rapport
26-04-2018

In april 2017 heeft PBL, in samenwerking met ECN, een notitie uitgebracht over mogelijkheden om emissies van broeikasgassen in Nederland te...lees meer

Artikel
06-03-2018

Het kabinet laat er bij het energie- en klimaatbeleid geen gras over groeien. Het regeerakkoord voorziet een drieslag:...lees meer

Rapport
07-02-2018

In december 2015 hebben bijna alle landen ter wereld zich in het Parijsakkoord ten doel gesteld om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot...lees meer

Artikel
06-02-2018

Eind vorig jaar maakte het Planbureau voor de Leefomgeving een eerste inschatting van het mogelijke effect van opties en...lees meer

Artikel
10-01-2018

Minister Wiebes heeft laten weten in overleg te zijn met de indieners van het initiatiefvoorstel voor een Klimaatwet in de Tweede Kamer om te...lees meer

Rapport
12-12-2017

De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen wordt gerapporteerd voor 2016. De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 opnieuw...lees meer

Rapport
30-10-2017

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de...lees meer

Rapport
09-10-2017

Ter ondersteuning van de uitwerking van de door de Rijksoverheid geformuleerde Energieagenda verkent deze studie de transitiepaden voor de door...lees meer

Rapport
29-09-2017

In deze studie verkent het PBL wat in 2030 de mogelijke economische gevolgen en effecten op emissies zijn van de aangescherpte Europese...lees meer

Artikel
13-09-2017

De Engelse energiedeskundige Dieter Helm verzuchtte enkele jaren geleden in zijn veel gelezen The Carbon Crunch dat we onze...lees meer