Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Publicaties over Klimaatverandering

Rapport
12-12-2017

De uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen wordt gerapporteerd voor 2016. De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 opnieuw...lees meer

Rapport
30-10-2017

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de...lees meer

Rapport
09-10-2017

Ter ondersteuning van de uitwerking van de door de Rijksoverheid geformuleerde Energieagenda verkent deze studie de transitiepaden voor de door...lees meer

Rapport
29-09-2017

In deze studie verkent het PBL wat in 2030 de mogelijke economische gevolgen en effecten op emissies zijn van de aangescherpte Europese...lees meer

Artikel
13-09-2017

De Engelse energiedeskundige Dieter Helm verzuchtte enkele jaren geleden in zijn veel gelezen The Carbon Crunch dat we onze...lees meer

Artikel
26-06-2017

Sinds vijf partijen in januari hun initiatiefvoorstel voor een klimaatwet bij de Tweede Kamer hebben ingediend is het in ons land stil aan dit...lees meer

Overige Publicatie
31-05-2017

Door groei van de bevolking en van de economie en door de klimaatverandering zullen de watercondities in de wereld naar verwachting sterk...lees meer

Rapport
03-04-2017

Als Nederland een adequate bijdrage wil leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs, is 80 tot 95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een...lees meer

Rapport
16-02-2017

7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan...lees meer

Rapport
16-02-2017

Het PBL heeft de leefomgevingseffecten van zeven verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. Een van de indicatoren binnen het thema energie &...lees meer