Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Publicaties over Klimaatverandering

Rapport
16-02-2017

7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan...lees meer

Rapport
16-02-2017

Het PBL heeft de leefomgevingseffecten van zeven verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. Een van de indicatoren binnen het thema energie &...lees meer

Rapport
13-01-2017

De Europese Commissie heeft een voorstel uitgebracht, met daarin doelen voor het verminderen van broeikasgasemissies per land voor emissies die...lees meer

Artikel
09-01-2017

Nu minister Kamp zijn Energieagenda heeft gepubliceerd lijken de contouren van de te zetten stappen de komende jaren helder....lees meer

Rapport
06-12-2016

Na drie jaar van vertraagde groei, is in 2015 de groei van de mondiale CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele energie en cementproductie tot...lees meer

Overige Publicatie
06-12-2016

De klimaatscenario’s van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) hebben gevolgen voor de manier waarop in een maatschappelijke kosten...lees meer

Artikel
01-12-2016

Klimaatbeleid krijgt steeds nadrukkelijker invulling op nationaal niveau. Een klimaatwet wint daarom aan betekenis. Een dergelijke wet kan...lees meer

Artikel
25-11-2016

Vorige week verscheen de eerste World Energy Outlook van het Internationaal Energie Agentschap die niet door de gepromoveerde huidige directeur...lees meer

Rapport
17-11-2016

Recent heeft Nederland zich met het Parijsakkoord gecommitteerd aan een ambitieus klimaatbeleid. Deze notitie beschrijft de klimaatdoelen uit het...lees meer

Overige Publicatie
09-11-2016

Dit rapport bevat inschattingen van de kosten om de zogenaamde INDCs (Intended Nationally Determined Contributions; de klimaatplannen die landen...lees meer