Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Publicaties over Klimaatverandering

Rapport
08-11-2016

De voorstellen van de Europese Commissie voor herziening van het Europese emissiehandels-systeem brengen broeikasgasemissies verder naar beneden....lees meer

Rapport
31-10-2016

De Staf Deltacommissaris heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd een kader te ontwikkelen voor het monitorings- en...lees meer

Rapport
14-10-2016

Het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 komt in zicht. De Nationale Energieverkenning 2016 laat zien dat de...lees meer

Rapport
27-09-2016

Ter onderbouwing van de referentieraming van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen voor de Nationale Energie Verkenning...lees meer

Overige Publicatie
20-09-2016

Op verzoek van de staf van de Deltacommissaris hebben Deltares, KNMI en PBL een quick scan uitgevoerd naar de consequenties van de KNMI...lees meer

Rapport
18-07-2016

De consequentie van het Klimaatakkoord in Parijs is dat de uitstoot van broeikasgassen drastisch moet worden verminderd. Dat kan alleen als de...lees meer

Artikel
11-07-2016

Er wordt op dit moment veel nagedacht over de sturingsvraag van de transitie naar een koolstofvrij energiesysteem in ons land in 2050. Dit is...lees meer

Overige Publicatie
13-05-2016

Sinds 2008 vormt een klimaatwet de basis voor het klimaat- en energiebeleid in het Verenigd Koninkrijk.
De wet kent 3 cruciale onderdelen:...lees meer

Artikel
12-05-2016

De SER Borgingscommissie van het Energieakkoord organiseerde onlangs een belangrijk debat over wat het hoofddoel van het energiebeleid in de...lees meer

Rapport
11-04-2016

In 2015/2016 is een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar de kosteneffectiviteit van het klimaatbeleid uitgevoerd. De IBO-werkgroep...lees meer