Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Publicaties over Klimaatverandering

Rapport
25-11-2015

Na tien jaar van een jaarlijkse groei van de mondiale uitstoot van CO2 van gemiddeld 4%, en een veel lagere toename in 2012 en 2013 van...lees meer

Rapport
24-11-2015

Klimaatplannen die landen in de aanloop naar de klimaattop van Parijs hebben ingediend zouden, mits volledig geïmplementeerd, de uitstoot van...lees meer

Rapport
11-11-2015

Internationale klimaatinitiatieven buiten de mondiale klimaatonderhandelingen kunnen broeikasgasemissies reduceren met 2.5 GtCO2 equivalenten in...lees meer

Rapport
09-10-2015

De Nederlandse energievoorziening bevindt zich op een kantelpunt. De tweede Nationale Energieverkenning (NEV) toont signalen dat de omslag naar...lees meer

Overige Publicatie
09-10-2015

De Nationale Energieverkenning 2015 (NEV) brengt de ontwikkelingen van de Nederlandse energiehuishouding in beeld. Deze ontwikkelingen worden...lees meer

Rapport
29-07-2015

NewClimate Institute, IIASA and PBL have estimated the impact of good practice policies on greenhouse gas emissions. The goals of this assessment...lees meer

Rapport
29-07-2015

Het NewClimate Institute, IIASA en het PBL hebben geanalyseerd wat de impact op broeikasgasemissies is van implementatie van good practice-beleid...lees meer

Artikel
20-07-2015

Om de risico’s van klimaatverandering binnen de perken te houden hebben landen wereldwijd afgesproken dat internationale inspanningen gericht...lees meer

Artikel
20-07-2015

Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben. Om die het hoofd te bieden kan worden gekozen voor het aanpassen aan die gevolgen, adapteren, en...lees meer

Artikel
20-07-2015

Nederland heeft inmiddels ongeveer 150 energiecoöperaties, waaronder 15 ervaren windcoöperaties die al een jaar of 25 bestaan. Voor het overige...lees meer