Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Klimaatverandering

Vraag en antwoord over Klimaatverandering

Het Platform on Climate Change (PCCC) was een onafhankelijk Platform over klimaatverandering waarin zes onderzoeksinstituten -het PBL, KNMI, Wageningen UR (CCB en Alterra), ECN, Klimaatcentrum Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht en NWO-...lees meer

Vaak wordt de uitstoot van de broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalenten, afgekort CO2-eq. Dit is een rekeneenheid om de bijdrage van broeikasgassen aan het broeikaseffect onderling te kunnen vergelijken. Het is gebaseerd...lees meer

Europa heeft afspraken gemaakt om de uitstoot van schadelijke gassen tegen te gaan. Om een reductie van broeikasgassen voor elkaar te krijgen, is een plafondwaarde afgesproken, en zijn er vervolgens emissierechten in omloop gebracht voor de grote...lees meer

De temperatuurstijging heeft zichtbare effecten op de natuur: het groeiseizoen begint eerder en eindigt later, vogels broeden eerder en zuidelijke, warmteminnende planten- en diersoorten breiden hun leefgebied uit naar het noorden.

In de...lees meer

De exacte gevolgen van wereldwijde klimaatveranderingen zijn moeilijk te voorspellen. Op sommige plaatsen zal het warmer worden, op andere plaatsen juist kouder of natter of droger. Duidelijk is dat het natuurlijke evenwicht uit balans raakt,...lees meer

Het klimaat in Nederland is de afgelopen honderd jaar in veel opzichten meetbaar veranderd. De gemiddelde temperatuur in Nederland steeg met 1.7 graden Celsius en het aantal jaarlijkse zomerse dagen steeg met bijna 20, terwijl het aantal...lees meer

De CO2-concentratie op aarde is het resultaat van een complex stelsel van kringlopen waarbij vele processen een rol spelen. Daarbij is CO2 niet het enige broeikasgas dat de opwarming van de aarde veroorzaakt (ook methaan en...lees meer

Broeikasgassen zijn gassen die bijdragen aan de opwarming van de dampkring. De belangrijkste zijn: koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en de fluorverbindingen gehalogeneerde waterstoffen (hfk's),...lees meer

Een weersverwachting doet een uitspraak over het weer in de toekomst. Een klimaatverwachting doet een uitspraak over het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar (= klimaat) in de toekomst. Het gaat er dus niet om of het regent op 18 april...lees meer

In de natuurwetenschap kan uiteindelijk niets met 100% zekerheid worden ‘bewezen’. Er zijn alleen theorieën die kunnen worden ondersteund (of worden ontkracht) door waarnemingen. In feite kan het dus nog steeds zo zijn dat de huidige...lees meer