Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Klimaatverandering

Levert klimaatverandering gevaar op voor de biodiversiteit in Nederland?

Vraag en antwoord | 25-03-2015

De temperatuurstijging heeft zichtbare effecten op de natuur: het groeiseizoen begint eerder en eindigt later, vogels broeden eerder en zuidelijke, warmteminnende planten- en diersoorten breiden hun leefgebied uit naar het noorden.

In de Natuurbalans 2003 kreeg dit onderwerp speciale aandacht. Daar werd bericht dat de snelheid van de temperatuurverandering hoger ligt dan de bovengrens die Nederland als uitgangspunt voor het klimaatbeleid heeft gesteld. Deze bovengrens is afgestemd op een tempo waarbij soorten veranderingen van het klimaat kunnen bijbenen. Om biodiversiteit te behouden, is het beleid daarom zowel gericht op vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en daarmee verlaging van het tempo van opwarming, als op het faciliteren van de aanpassing van planten en dieren aan de klimaatverandering. Daarvoor dient ook het netwerk van natuurgebieden, dat in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt ontwikkeld.