Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Wat is het waterbedeffect?

Vraag en antwoord | 23-08-2018

Europa heeft afspraken gemaakt om de uitstoot van schadelijke gassen tegen te gaan. Om een reductie van broeikasgassen voor elkaar te krijgen, is een plafondwaarde afgesproken, en zijn er vervolgens emissierechten in omloop gebracht voor de grote industrie en elektriciteitscentrales. Hoe meer emissierechten een bedrijf bezit, hoe meer broeikasgassen het mag uitstoten.

In die rechten kan vervolgens gehandeld worden: Wie ze over heeft kan ze verkopen, wie te weinig heeft moet extra bijkopen. Dus als in het ene land minder wordt uitgestoten dan voorzien, kunnen daardoor in het andere land juist meer broeikasgassen in de lucht worden gebracht. Net als bij een waterbed, waar de ene plek omhoog gaat als je een andere plek omlaag duwt.

Meer informatie