Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Wat zijn CO2-equivalenten en wat is GWP?

Vraag en antwoord | 24-04-2017

Vaak wordt de uitstoot van de broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalenten, afgekort CO2-eq. Dit is een rekeneenheid om de bijdrage van broeikasgassen aan het broeikaseffect onderling te kunnen vergelijken. Het is gebaseerd op het ‘Global Warming Potential’ (GWP) - dat is de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect.

Zo heeft methaan een GWP van 21 CO2-eq en zwavelhexafluoride (SF6) een GWP van 23.900 CO2-eq. Dat houdt in dat 1 kilo methaan over een periode van 100 jaar 21 keer meer aan het broeikaseffect bijdraagt dan 1 kilo CO2. Zwavelhexafluoride warmt zelfs 23.900 keer meer op dan CO2.

Het GWP-concept is ontwikkeld door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Overigens kunnen concentraties ook worden uitgedrukt in CO2-equivalente concentraties. Hierbij wordt de hoeveelheid warmte die elk broeikasgas vasthoudt (uitgedrukt in Watt per km²) gesommeerd en teruggerekend naar CO2-volume. Dit resulteert dus ook in een CO2-equivalente concentratie in ppmv (Volumeconcentratie: Parts per million by volume = delen per miljoen). Deze concentratie-eenheid wordt gebruikt om stabilisatiedoelstellingen te bepalen.

Meer informatie