Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Wat zijn CO2-equivalenten en wat is GWP?

Vraag en antwoord | 15-02-2019

Vaak wordt de uitstoot van de broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalenten, afgekort CO2-eq. Dit is een rekeneenheid om de bijdrage van broeikasgassen aan het broeikaseffect onderling te kunnen vergelijken. Het is gebaseerd op het ‘Global Warming Potential’ (GWP) - dat is de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect.

Zo heeft methaan een GWP van 25 CO2-eq, N2O (lachgas) van 298 CO2-eq en zwavelhexafluoride (SF6) een GWP van 22.800 CO2-eq. Dat houdt in dat 1 kilo methaan over een periode van 100 jaar 25 keer meer aan het broeikaseffect bijdraagt dan 1 kilo CO2. Zwavelhexafluoride warmt zelfs 22.800 keer meer op dan CO2

Het GWP-concept is ontwikkeld door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Emissies in broeikasgasrapportage’s van Annex I-landen (de meeste OESO-landen en Europese landen buiten de EU in Oost Europa) worden sinds 2015 conform GWP's in UNFCCC Decision 24/CP.19 Annex III gerapporteerd, dat wil zeggen de waarden uit het 4e Assessment rapport van de IPCC (AR4).’ De overige (niet-Annex I) landen rapporteren hun emissies nog steeds met de GWP-waarden uit het 2e Assessment rapport van de IPCC (SAR).

Overigens kunnen concentraties ook worden uitgedrukt in CO2-equivalente concentraties. Hierbij wordt de hoeveelheid warmte die elk broeikasgas vasthoudt (uitgedrukt in Watt per km²) gesommeerd en teruggerekend naar CO2-volume. Dit resulteert dus ook in een CO2-equivalente concentratie in ppmv (Volumeconcentratie: Parts per million by volume = delen per miljoen). Deze concentratie-eenheid wordt gebruikt om stabilisatiedoelstellingen te bepalen.
 

Meer informatie