Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Feiten en cijfers over Krimp

Krimp en groei in de gemeentes in Nederland

Deze infographic toont de (procentuele) bevolkingsgroei per gemeente in de periode 2015-2040.  In de oranje gekleurde gemeenten groeit de bevolking in deze periode; in de paars gekleurde gemeenten krimpt de bevolking. Hoe dieper de kleur, hoe sterker de groei dan wel krimp.

Krimp in kleinere gemeenten

Steeds meer gemeenten – vooral kleinere - moeten rekening gaan houden met krimp. Dit is onder meer het geval in Drenthe, Noordoost-Groningen, de Achterhoek, Noord-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. In 2040 zal bijna 1 op de 3 gemeenten minder inwoners tellen dan nu.

Algemeen

Bevolking en huishoudens op Compendium voor de Leefomgeving

Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Deze website bevat de "regionale bevolkings- en huishoudensprognose", die in samenwerking tussen het CBS en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tot stand is gekomen. Deze prognose geeft een samenhangend toekomstbeeld van de ontwikkelingen op het gebied van bevolking en huishoudens van alle gemeenten. Daarbij wordt uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, huishoudenstype en herkomst.