Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Publicaties over Krimp

Artikel
01-03-2016

Regionaal is bevolkingsgroei geen vanzelfsprekendheid meer. Ook de bevolkingssamenstelling en de trends hierin zijn verre van eenduidig. In dit...lees meer

Rapport
01-12-2015

In de studie Welvaart en Leefomgeving worden onzekerheden verkend en scenario’s ontwikkeld rondom ontwikkelingen die van invloed zijn op de...lees meer

Rapport
21-07-2015

De grenzen tussen Nederland en de buurlanden werken belemmerend voor de arbeidsmarkten in de grensgebieden. Per dag pendelen minder dan 100.000...lees meer

Rapport
12-05-2015

Vanaf de jaren tachtig groeit de bevolking in de grote steden in Nederland. De laatste vijf jaar is er zelfs sprake van een versnelling van die...lees meer

Rapport
15-11-2014

In ons land werken ongeveer 100.000 ‘buitenlandse kenniswerkers’. Ze hebben een sterke voorkeur voor wonen in de stad. Vooral Amsterdam is...lees meer

Rapport
23-10-2014

In de periode 2002-2012 is de ‘financiële kwetsbaarheid’ van huishoudens op de woningmarkt toegenomen. Eigenaren-bewoners zagen hun woning in...lees meer

Rapport
10-09-2014

In welke regio’s gaat de bevolking krimpen en waar blijft deze groeien? Wat betekent dat voor de nieuwbouw en de scholen in de buurt? En waar...lees meer

Rapport
09-09-2014

In 2011 publiceerde PBL het signalenrapport De Energieke Samenleving. Belangrijke notie daarin is dat de overheid veel meer gebruik moet maken van...lees meer

Artikel
22-02-2014

De stad vergrijst. Het aandeel ouderen in de stedelijke bevolking neemt toe. Dit heeft gevolgen voor de woningmarkt, de publieke ruimte en de...lees meer

Rapport
16-12-2013

De veerkracht van regionale arbeidsmarkten in Nederland vertoont sterke onderlinge verschillen. In de stedelijke gebieden in de Randstad en Noord-...lees meer