Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Krimp

Hoe reageren overheden op demografische krimp?

Vraag en antwoord | 19-01-2015

Gemeenten in de huidige krimpregio’s Parkstad Limburg, de Eemsdelta in Groningen en Zeeuws-Vlaanderen hebben in het verleden niet op demografische krimp geanticipeerd. Zij hebben wel gereageerd en wanneer zij dat deden, was dat vooral in de vorm van een woningmarktstrategie gericht op het bestrijden van krimp door het aantrekken van nieuwe inwoners. In het ruimtelijk-economisch beleid, detailhandels-, arbeidsmarkt- en bedrijventerreinenbeleid besteedden zij geen of nauwelijks expliciet aandacht aan demografische krimp. Pas sinds kort zijn de woningmarktstrategieën in de huidige krimpregio’s meer gericht op het begeleiden van krimp door het aanpassen van de woningvoorraad aan de kleinere en veranderde woningvraag. In Parkstad Limburg en de Eemsdelta zijn daar op regionaal niveau afspraken over gemaakt.