Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Waar doet demografische krimp zich voor?

Vraag en antwoord | 25-03-2015

Landelijk gezien neemt sinds 2011 alleen de potentiële beroepsbevolking (20-64 jarigen) af. Bevolkings- en huishoudensdaling is voor Nederland als geheel nog niet aan de orde. Het CBS verwacht dat de bevolking vanaf 2040 in omvang zal stabiliseren (2013) en het aantal huishoudens vanaf 2046 zal afnemen (2012). Dat neemt niet weg dat sommige gemeenten en regio’s nu al worden geconfronteerd met dergelijke vormen van krimp. Deze krimpgemeenten zijn vooral gelegen aan de randen van Nederland zoals het noorden en oosten van Groningen, het zuiden van Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Ook in het centrale deel van Nederland is in een aantal gemeenten de bevolking licht afgenomen, met als verschil dat het daar vaak gaat om een enkele krimpgemeente die wordt omringd door groeigemeenten, terwijl er aan de randen van het land meerdere buurgemeenten naast elkaar krimpen.