Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Krimp

Waar zal demografische krimp zich in de nabije toekomst voordoen?

Vraag en antwoord | 25-03-2015

Het PBL en het CBS verwachten dat het aantal gemeenten en regio’s dat in de nabije toekomst met één of meer vormen van demografische krimp te maken krijgt, toeneemt. Naar verwachting neemt tussen 2014 en 2040 in meer dan een derde van alle gemeenten het aantal inwoners af, in minder dan een tiende het aantal huishoudens en in bijna alle gemeenten de potentiële beroepsbevolking (PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognoses). Vooral de kleine gemeenten (tot 20.000 inwoners) en middelgrote gemeenten (20.000 tot 50.000 inwoners) krijgen te maken met demografische krimp. De meeste daarvan kunnen als plattelandsgemeente worden aangeduid. Naast deze krimpregio’s kent Nederland ook groeiregio’s. Maar volgens de regionale scenario’s van het PBL zal een groot deel van Nederland uit regio’s bestaan waar zowel groei als krimp goed mogelijk zijn. De regionale diversiteit neemt dus toe en er zal een driedeling ontstaan: regio’s met groei, regio’s met krimp, en regio’s met onzekerheid.