Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Wat is een effectieve krimpstrategie?

Vraag en antwoord | 25-03-2015

Uit PBL-onderzoek blijkt dat het ineffectief is om krimp te bestrijden en dat dit leidt tot concurrentie binnen regio’s en onrendabele investeringen. De doelstellingen en beleidsveronderstellingen van deze krimpstrategieën komen namelijk vaak niet overeen met de ruimtelijke en demografische realiteit. Mensen en bedrijven blijken zich immers vooral binnen de eigen regio te bewegen. Wanneer gemeenten in een krimpregio dus krimp proberen te bestrijden, trekken zij vooral inwoners en bedrijven uit buurgemeenten aan. Voor een individuele gemeente in de regio kan deze strategie dus nog voordelen opleveren, maar voor de regio als geheel niet. Extra aanbod van woningen op één plek kan immers leiden tot extra krimp elders in de regio met alle problemen van dien. Nederland groeit weliswaar op landelijk niveau, maar deze groei is beperkt. Bovendien zal het aantal gemeenten en regio’s dat in de toekomst met krimp te maken krijgt, toenemen. Wanneer krimpgemeenten een strategie inzetten om krimp te bestrijden, vissen zij dus in dezelfde vijver die steeds kleiner wordt. Het zal dus ook de concurrentie tussen regio’s vergroten. Daarom is het voor een krimpgemeente - gelegen in een krimpregio - verstandig krimp te begeleiden en op regionaal niveau samen te werken.