Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Wat zijn de oorzaken van demografische krimp?

Vraag en antwoord | 25-03-2015

Demografische krimp kent grofweg drie oorzaken: (1) sociaal-culturele ontwikkelingen zoals individualisering en emancipatie, (2) regionaal-economische ontwikkelingen, zoals ontwikkelingen in bedrijvigheid en werkgelegenheid en (3) planologische beslissingen, vooral ten aanzien van woningbouw. De sociaal-culturele factoren zijn vooral van invloed op het natuurlijke bevolkingsverloop van geboorte en sterfte. De regionaal-economische en planologische factoren beïnvloeden vooral migratie- en verhuisbewegingen.