Publicaties

382 publicaties in het onderwerp 'Landbouw en voedsel'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Less livestock in northwestern Europe?

Direct intervention in the size of livestock herds is not considered a main option in European agricultural policies nor in policy option studies. Nevertheless, livestock buyout schemes have been announced by governments in recent years, most notably in the Netherlands and in...

Lessen uit 10 jaar Natuurpact

De aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden kost veel meer tijd en geld dan voorzien. De 80.000 ha nieuwe natuur in het Natuurnetwerk wordt niet volgens afspraak in 2027 gerealiseerd. Herstelbeheer in natuurgebieden werkt ook niet altijd; voor lange termijn...

Nationale klimaatrisicoanalyse 2022-2026

Het PBL publiceert een methode voor het onderzoeken van huidige en toekomstige klimaatrisico’s. Dit is onderdeel van de tweede nationale klimaatrisicoanalyse, die het PBL in samenwerking met kennisinstellingen uitvoert. Klimaatrisico’s en -impacts zijn complex. Dit vraagt om...

Restemissieopgave broeikasgassen landbouw en landgebruik

Deze notitie is opgesteld op verzoek van het ministerie van LNV. Het doel van deze analyse is om te duiden wat de omvang is van de benodigde resterende broeikasgasemissiereductie voor de sector Landbouw en Landgebruik in het licht van het indicatieve sectordoel, kortweg de...

Pagina's