Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Ammoniakemissie en -concentratie

Infographic | 21-10-2014
Ammoniakemissies en -concentraties

Deze figuur toont de berekende emissies (onder andere gebaseerd op gemeten emissiefactoren en registraties van staltypen, dieraantallen en mestaanwendingstechnieken) en het gemiddelde van de in Nederland gemeten ammoniakconcentraties in de lucht, beide geïndexeerd naar 100% in 2005.

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).