Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuwsberichten over Landbouw

Nieuwsbericht
21-06-2019

Hoewel op verschillende terreinen vooruitgang is geboekt, zijn de doelen van het nationale gewasbeschermingsbeleid voor waterkwaliteit,...lees meer

Nieuwsbericht
26-10-2018

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoekt op verzoek van het ministerie van LNV samen met Nationaal Groenfonds de financieringsbehoefte...lees meer

Nieuwsbericht
03-07-2018

De landbouw loopt hard tegen grenzen aan. De agrarische sector gaat van de ene affaire naar de andere. Boeren hebben amper bewegingsruimte om hun...lees meer

Nieuwsbericht
13-04-2018

De mondiale doelen van het klimaatakkoord van Parijs kunnen met minder negatieve emissies worden gehaald dan in de meeste analyses wordt...lees meer

Nieuwsbericht
21-11-2017

Biobrandstof is beter voor het milieu dan fossiele brandstof. Maar aanleg van akkers en kappen van bos om biobrandstof te kunnen produceren, kan...lees meer

Nieuwsbericht
30-10-2017

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de...lees meer

Nieuwsbericht
03-04-2017

De kosten van de energietransitie die nodig is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen, hangen af van hoe ambitieus...lees meer

Nieuwsbericht
30-03-2017

Het mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon oppervlaktewater te halen....lees meer

Nieuwsbericht
16-02-2017

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode...lees meer

Nieuwsbericht
06-02-2017

Nederland, Japan en de Verenigde Naties hebben het initiatief genomen tot oprichting van een Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (...lees meer

Nieuwsbericht
18-07-2016

De afspraken in het klimaatakkoord van Parijs vragen een vérgaande vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, ook in Nederland.  Dat...lees meer

Nieuwsbericht
16-02-2016

Als het beheer van graslanden wereldwijd sterk verbetert, kunnen graslanden een veel belangrijkere rol gaan spelen in de voedselproductie. Beter...lees meer

Nieuwsbericht
09-10-2015

De Nederlandse energievoorziening bevindt zich op een kantelpunt. Het aandeel hernieuwbare energie neemt, mede door inspanningen van partijen in...lees meer

Nieuwsbericht
24-06-2015

Het Groene Hart is een gewaardeerd woon-, recreatie- en leefgebied in de Randstad met internationaal belangrijke cultuurhistorie en natuur. Het...lees meer

Nieuwsbericht
01-04-2015

Na 30 jaar is per 1 april 2015 het melkquotum afgeschaft. Na de bekendmaking van de afschaffing in 2007 is de veestapel al gegroeid, wat heeft...lees meer