Publicaties

330 publicaties in het onderwerp 'Landbouw'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Tussenevaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming

Boeren en tuinders zijn in de periode 1998-2005 het milieu aanzienlijk minder gaan belasten met gewasbeschermingsmiddelen. Daarmee wordt aan de tussendoelstelling van het beleid voldaan. Toch bevat het oppervlaktewater op de helft van de meetlocaties nog te veel...

Welke ruimte biedt de Kaderrichtlijn Water? - Een quick scan

De Europese Kaderrichtlijn Water bepaalt dat het Nederlandse grond- en oppervlaktewater in 2015 overal van goede ecologische kwaliteit moet zijn. Het voorgenomen beleid in Nederland leidt tot een geringe verbetering van de waterkwaliteit in de regionale wateren. Voor...

The Dutch nitrogen cascade in the European perspective

This paper provides an overview of the origin and the fate of nitrogen in the Netherlands, the various reported impacts of nitrogen, the Dutch and European policies to reduce nitrogen emissions and impacts. In addition, ways are presented to go forward to potentially solve...

Pagina's