Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Landbouw

Wat zijn de voor- en nadelen van biologische landbouw?

Vraag en antwoord | 22-08-2016

Biologische versus gangbare landbouw

De biologische landbouw onderscheidt zich van de gangbare landbouw door een gezonder bodemleven en een veel lagere uitstoot van resten van gewasbeschermingsmiddelen. Biologische boeren kiezen ervoor om natuurlijke processen zoveel mogelijk te benutten en geen kunstmest, chemische gewasbeschermingsmiddelen en genetisch gemodificeerde planten te gebruiken.

Vergelijking lastig

Vergelijken is lastig omdat verschillende sectoren van landbouw en verschillende milieugevolgen betrokken zijn. De biologische landbouw neemt meer ruimte (land) in beslag. Ook stelt de biologische landbouw geen eisen aan energieverbruik voor bijvoorbeeld het verwarmen van kassen en transport. Wereldwijd liggen de gewasopbrengsten gemiddeld 20% lager, overigens met een grote spreiding.

Meer infomatie over de voordelen en nadelen van biologische landbouw leest u bij Milieu Centraal.

Biologische landbouw in cijfers

In Nederland werd in 2014 op 2,7% van de landbouwgrond biologisch geboerd. Meer cijfers over de biologische landbouw (ook in vergelijking met andere Europese landen) vind u bij het Compendium voor de Leefomgeving.