Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Luchtverontreiniging

Feiten en cijfers over Luchtverontreiniging

Effect nationale kosten door maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw

De kosten voor bedrijven, burgers en overheden van de maatregelen samen lopen uiteen van 0,5 tot 16,4 miljard euro per jaar.

Ammoniakemissies en -concentraties

Deze figuur toont de berekende emissies (onder andere gebaseerd op gemeten emissiefactoren en registraties van staltypen, dieraantallen en mestaanwendingstechnieken) en het gemiddelde van de in Nederland gemeten ammoniakconcentraties in de lucht, beide geïndexeerd naar 100% in 2005.

Weergave ontwikkeling milieudruk

De milieudruk in Nederland is de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.