Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Modellen over Luchtverontreiniging

Lotos-Euros

Lotos-Euros beschrijft op Europese schaal de relatie tussen emissies enerzijds en luchtconcentraties en depositie op oppervlaktes anderzijds.

ART - Air pollution and Regression Trees

Dag-op-dag-variaties in meteorologische condities zijn een belangrijke oorzaak van variaties in het concentratieverloop van luchtveronreinigende stoffen. Met de ART-software kunnen met behulp van een reeks binaire beslisregels, bekend staand onder de naam Classificatie- en Regressiebomen (Eng: CART), gemeten concentraties getransformeerd kunnen worden naar concentraties die er zouden zijn geweest onder standaard meteorologische condities. Deze meteo-gecorrigeerde concentraties kunnen vervolgens gebruikt worden om trends in luchtkwaliteit beter te identificeren.

AirBase - een pan Europese database met luchtkwaliteitsgegevens

De gegevens uit AirBase betreffen zowel de informatie over de meetnetten, stations en meetconfiguraties als de meetdata zelf (ruwe data, statistieken, AOT's en overschrijdingen). AirBase bevat gegevens van meer dan 30 Europese landen en gegevens vanaf 1981. Ieder jaar wordt AirBase geupload in het kader van de Exchange of Information (EoI), een verplichting van de Europese Commissie, maar ook niet EU-leden, maar wel EEA leden voldoen aan deze verplichting.

OPS: Operationeel Prioritaire Stoffen model

Het Operationeel Prioritaire Stoffen model berekent de verspreiding van stoffen in de lucht. Het Milieu- en Natuurplanbureau gebruikt dit model om atmosferische concentraties en deposities in Nederland te berekenen uit de uitstoot van stoffen in Europa. De OPS-themasite geeft een korte beschrijving van het model, presenteert de toepassing en biedt de gebruiker de mogelijkheid het model en de bijbehorende documentatie te downloaden (klik hiervoor in de rechter kolom op het logo van OPS).

Naar de website