Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Luchtverontreiniging

Nieuwsberichten over Luchtverontreiniging

Nieuwsbericht
28-05-2019

Om de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan fijnstof en roet op de lange termijn (2025-2030) te verlagen, zoals het kabinet wil, is het...lees meer

Nieuwsbericht
26-04-2018

De meerkosten van de energietransitie bedragen in 2030 tussen € 2 en ruim 3 miljard per jaar. Dat illustreert het Planbureau voor de Leefomgeving...lees meer

Nieuwsbericht
30-10-2017

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de...lees meer

Nieuwsbericht
03-04-2017

De kosten van de energietransitie die nodig is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen, hangen af van hoe ambitieus...lees meer

Nieuwsbericht
16-02-2017

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode...lees meer

Nieuwsbericht
18-11-2015

Verregaand klimaatbeleid gaat meestal gepaard met minder luchtverontreiniging. Deze zogenaamde ‘nevenvoordelen’ kunnen het voor landen als China...lees meer

Nieuwsbericht
09-10-2015

De Nederlandse energievoorziening bevindt zich op een kantelpunt. Het aandeel hernieuwbare energie neemt, mede door inspanningen van partijen in...lees meer

Nieuwsbericht
26-02-2015

Het voorstel van de Europese Commissie voor een strenger luchtbeleid levert de Nederlandse samenleving duidelijk welvaartswinst op. Door het...lees meer

Nieuwsbericht
21-10-2014

In de voorgenomen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) nemen Rijk en provincies een voorschot op te verwachten gunstige effecten van de PAS-...lees meer

Nieuwsbericht
21-10-2014

Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw zijn maatregelen getroffen om de uitstoot van ammoniak via de agrarische sector terug te dringen. Te...lees meer

Nieuwsbericht
15-07-2014

Op het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) staan nieuwe cijfers voor de relatie tussen de emissies van luchtverontreinigende stoffen en de...lees meer

Nieuwsbericht
17-12-2013

De gemiddelde concentraties fijn stof en stikstofdioxide zijn de afgelopen jaren gedaald en liggen in het grootste deel van Nederland onder de...lees meer

Nieuwsbericht
13-12-2013

Het is precies 25 jaar geleden dat ‘Zorgen voor Morgen’ verscheen, op 13 december 1988. Dit RIVM-rapport was de eerste nationale...lees meer

Nieuwsbericht
06-12-2013

Vandaag presenteren CPB (Centraal Planbureau) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de 'Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-...lees meer

Nieuwsbericht
13-06-2012

Het mestbeleid leidt de laatste tien jaar in beperkte mate tot verbetering van de waterkwaliteit. Op de helft van de meetpunten in het landelijk...lees meer